es | eng | cat
 
 
 

Que es la LOPD ?

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), és una Llei Orgànica espanyola l'objectiu principal és regular el tractament de les dades i fitxers, de caràcter personal, independentment del suport en el qual siguin tractats, els drets dels ciutadans sobre ells i les obligacions d'aquells que els creen o tracten. 
 

Què són dades de caràcter personal?


La llei és clara al respecte:

Qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables.

Alguns exemples de fitxers que solen contenir informació de caràcter personal són, per exemple: 

  Un fitxer de clients
  Un fitxer de proveïdors
  El fitxer que conté la informació relativa a treballadors que s'utilitza per confeccionar les nòmines
  Un fitxer de socis d'un club, gimnàs, associació, comunitat de propietaris
  Els fitxers de pacients de professionals de la medicina, institucions sanitàries, mútues etc. 
 

Quins passos ha de seguir per complir amb la Llei?


Si voleu que la vostre  empresa o entitat compleixi amb les obligacions reflectides en la llei haureu d'escometre diverses accions que podríem englobar en tres capítols:

OBLIGACIONS RESPECTE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Inscripció dels seus fitxers a l'Agència de protecció de dades


OBLIGACIONS AMB RESPECTE ALS USUARIS
Informar-los de forma clara i unívoca de que les seves dades s'incorporen a un fitxer, de la titularitat d'aquest fitxer, els caps amb els que la seva informació és guardada en aquest fitxer i del compromís explícit de no fer servir aquestes dades amb cap altra finalitat ni cedir-les a tercers
Habilitar un canal per a que els usuaris puguin exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, cancel lació UO posició i, en cas que els exerceixin, donar resposta a les seves peticions en els terminis que la llei estipula.


OBLIGACIONS RESPECTE A LA SEGURETAT I LA CUSTÒDIA DE LA INFORMACIÓ
Elaboració d'un document de seguretat amb les especificacions que marca el reial decret 1720/2007 de 21 de desembre
Subscriure contractes amb totes aquelles empreses que tinguin accés a la informació que contenen aquests fitxers (L'assessoria fiscal, l'empresa d'informàtica etc.)
Establiment de protocols d'actuació, política de contrasenyes, traçabilitat dels accessos si escau, Tot això a fi de garantir la confidencialitat de les dades protegides per la llei. 
 

Quines conseqüències té incomplir la llei?

La quantia de les sancions que la llei preveu es Gadu atenent a diversos factors i van des dels 601,01 euros fins als 601.012,1 Euros. 

 
  • INFRACCIONS LLEUS 
    •   Multa de 601,01 €  a 60.101,21

  • INFRACCIONS GREUS
    •   Multa de 60.101,21 €  a 300.506,05 €

  • INFRACCIONS MOLT GREUS
    •   Multa de 300.506,05 €  a 601.012,10 €
 

 


Com podem ajudar-li en InterCGI?

Si així ho desitja la nostra empresa s'en pot encarregar d'assessorar-li en aquest tema. Vostè no s'haurà de preocupar de res. Un dels nostres tècnics contactarà amb vostè i el nostre objectiu serà que, en el menor temps possible la seva empresa compleixi tots els preceptes fixats per la llei.

 

· Inscriurem els seus fitxers a la Agencia de protección de datos

· Elaborarem el seu  document de seguretat

· Redactarem els  contractes amb tercers  que calguin

· Li ajudarem a adaptar els seus processos a la LOPD pel que respecta als drets de información + ARCO dels usuaris .

 

 

Per què nosaltres?

Per una senzilla raó: Venem honestedat i professionalitat i, a més, per aquest ordre!! Només té que  veure quina mena de clients estan confiant en nosaltres en aquest tema o pel que fa a desenvolupament de software. 


La correcta confecció d'una assessoria de protecció de dades implica normalment a un equip multidisciplinari format, d'una banda, per professionals de reconeguda experiència en el camp de la informàtica així com un equip jurídic coneixedor de la LOPD i del reial decret1720/2007.A la nostra empresa comptem amb les dues coses. 
 

 Les assessories d'Inter CGI les conformen els següents processos: 

 

1.- IDENTIFICACIÓ DE FITXERS QUE PUGUIN ESTAR SUBJECTES A LA NORMATIVA..

·         Localització de fitxers.

·         Identificació de l'entorn.

·         Software relacionat.

·         Identificació d'usuarios y accessos.

·         Documentació de processos de còpies de seguretat

·         Identificació de tercers encarregats de tractaments.

 

2.- INSCRIPCIÓ DELS FITXERS A LA  AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

3.- REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT.

4.- REDACCIÓ DE CONTRACTES AMB TERCERS ENCARREGATS DE TRACTAMENTS.

5.- REDACCIÓ DE CLAUSULES DE CONFIDENCIALITAT AMB EMPLEATS SI ESCAU.

6.-POSADA A DISPOSICIÓ DEL RESPONSABLE DE UNA EINA WEB QUE US PERMETRÀ COMUNICAR MODIFICACIONS A INTER CGI RELATIVES A:

 

·        Canvis de configuració entorn informàtic.

·        Altes/baixes de personal.

·        Nous contractes de tractament amb tercers.

·        Incidències de usuaris (accessos, contrasenyes).

·        Incidències  de copias de seguretat

Login*
Usuari*
Password*
 
 
  (C) Inter CGI Aplicaciones S.L.  2009